Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 477E Turizm ve Çevre İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tanım ve kavramlar; Turizm sistemini oluşturan elemanlar; Turizm gelişme evreleri ve gelişimi etkileyen faktörler;Turizm aktivitelerinin mekansal yoğunlaşma alanları ve özellikleri;Turizm kaynağı olarak çevre, doğal ve kültürel kaynaklar; Turizm ve çevre etkileşimi, turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri; Sürdürülebilir turizm ve bileşenleri,taşıma kapasitesi; Turizm ve çevre politikaları; Turizm planlaması; Kıyı alanlarının turizm amaçlı kullanımı; Kentsel turizm;Alternatif turizm; Türkiye'de turizm gelişimi ve sorunlar; Dünyadan örnekler.