Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 467 Gecekondu Olgusu Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tanımlar, kavramlar; Göç, kentleşme; Konut sorunu, Türkiye'de gecekondu olgusu; Gecekondu alanlarının değişim süreci; Gecekonduluların kente entegrasyonu; Sosyalkültürel entegrasyon; Ekonomik entegrasyon; Gecekondu iyileştirme politikaları ve modelleri; Planlı dönem öncesinde yasal önlemler; Planlı dönemde yasal önlemler; Planlama önlemleri, uygulamalar; Islah imar planları; Yabancı ülkelerden örnekler