Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 453E Sürdürülebilir Planlama ve Geliştirme İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kalkınma ve Çevre. Çevreye Yaklaşımlar ve Çevre Paradigmaları. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı, Anlamı ve Kapsamı. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Çeşitli Bilim Dallarının Yaklaşımı. Planlama Yaklaşımı, Kentsel ve Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. Kentsel-Bölgesel Sistemler ve Sürdürülebilir Kalkınma. Kentsel-Bölgesel Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma; Havza Planlaması ve Yönetimi, Kıyı Alanları Yönetimi. Sürdürülebilirliğin Ölçülmesi ve Göstergeler. Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları. Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma ve Çevre Sorunları. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sürdürülebilir Kalkınma Koşulları. Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye’nin Kalkınma ve Çevre Sorunları. Türkiye’de Çevre Sorunlarına Yaklaşımlar ve Yasal Çerçeve. Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Koşulları, Planlama ve Uygulama.