Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 449E Ticaret Alanları Planlaması İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ticaret eylemi, genel tanımlar ve tarih içinde gelişimi, tarihi kent merkezlerinde ticari uzmanlaşma; ticaret alanları yerseçimi ilkeleri ve analizi; kentsel gelişme ve ticaret; merkezileşme,merkezden uzaklaşma,doğrusal gelişim, çok merkezli gelişim; ticaret merkezleri kademelenmesi; ticaret alanları için standartlar; fiziksel planlamada ticaret alanları türleri; tedarik zinciri ve lojistik; küreselleşme ve ticaret üzerindeki etkilerinin mekansal yansımaları ve alışveriş merkezlerinin ortaya çıkışı