Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 448 Kentsel Kimlik ve İmge Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İnsan-çevre etkileşimi, algılama,biliş, kültür konularının irdelenmesi. Kimlik ve imge kavramlarının analizi. Mekan kimliği, kent kimliği konusunda kavramsal değerlendirmeler. Doğal, sosyal ve yapılaşmış çevreden kaynaklanan kent kimliği öğeleri. Kentsel imge ve kimlik haritalarının oluşturulması ve planlama çalışmalarında değerlendirilmesi. Küresel-yerel kimlik sorunsalı. Kent morfolojisi ve kent kimliği ilişkisi. Dünya ve Türkiye'den çeşitli kentler üzerinde kent kimliği konularının irdelenmesi.