Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 447E Kentsel Yapı ve Form İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kentsel ve bölgesel mekan örgütlenmesine analitik yaklaşımlar. Sosyo-kültürel ve iktisadi yapı ile kentsel biçim ilişkisi. Kentsel dokular, estetik ve mekan niteliklerine ilişkin tanımlar ve terimler. Kamusal ve özel alanların anlamları. Sanayi öncesi, modern ve sanayi sonrası dönemlerde başlıca sosyo ekonomik yapılar ve mekansal değişimlerin ilişkisi.