Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 443 Taşınmaz Mal (Gyrm)Değerlemesi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Taşınmaz mal değerlendirilmesine ait yasal mevzuat, değerlemeye ilişkin yöntemler ve kapsamdaki konular ve değerleme örnekleri anlatılacaktır.