Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 438 Metropolitan Gelişme Dinamikl Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Konu ile ilgili genel kavramsal bilgilenme. ABD’de ileri teknoloji ve metropoliten alanların yapısı: New York ve Los Angeles örnekleri. Batı Avrupa’da kentsel büyüme: Londra, Paris, Batı Hollanda, Ruhr Bölgesi, Kopenhag, Stokholm örnekleri. Merkezi planlı ekonomiler: Doğu Avrupa ve Sovyetler Örnekleri, Doğu Asya’nın büyük kentleri: Hong-Kong, Tokyo, Şangay, Bağımlı metropolisler: Üçüncü Dünya’dan örnekler.