Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 436 Kentsel Çevre için Evrensel Tasarım Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yeni bir paradigma olarak evrensel tasarımın tanımı; Tarihsel gelişim süreci; Evrensel tasarımın ilkeleri ve evrensel tasarım rehberleri; Dezavantajlı gruplar, Disiplinlerarası içerikte evrensel tasarım; Evrensel tasarım ve kentsel çevre ilişkisi; farklı ülke örneklerinde Evrensel tasarım uygulamaları; Evrensel tasarımda ulusal politikalar, Evrensel tasarım eğitimi ve Evrensel tasarımın geleceği,