Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 435 Konut Sorunu ve Politikaları Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Tanımlar. Kavramlar. Kuramlar. Konut olgusuna tarihsel bakış. Konut sorunu ve boyutları. Arz ve Talep. Dünya'da izlenen konut politikaları. Türkiye'de konut politikaları. Konut politikalarının mekansal etkileri. Yabancı ülkelerden ve Türkiye'den örnekler. Tartışmalar. Geleceğe yönelik Öneriler.