Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 433E Sağlıklı Şehirler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Şehirsel ölçekte sağlık hedefleri, konut alanlarında sağlık kalitesi, fiziksel aktivite ve sağlık, afetlere karşı güvenlik, kentsel suç, trafik güvenliği, sosyal ilişkiler ve bağlılık, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişimi, sosyal servisler, istihdam ve çalışma koşulları, şehirsel estetik, sağlık profili ve sağlık etki değerlendirilmesi.