Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 427E Şehir Planlama Uygulamalarının Karşılaştırılması İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Planlama ve büyüme sorunlarının gelişmesi, planlama ve gelişme sorunlarının karşılaştırmalı incelenmesi, planlama süreci, planlama kanunu ve yönetmelikleri, plan ve programlar, uygulama, meslek olarak planlama, örnekler üzerinde inceleme: İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, İrlanda, Danimarka, Yunanistan, Portekiz, İspanya, A.B.D, Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Rusya.