Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 424E Yaratıcı Kentler İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yaratıcılık nedir, yaratıcı sektörlerin tanımı ve kentsel alanlardaki gelişimi, yaratıcı kentsel gelişme, yaratıcı sektörler ve kentsel ekonomik yapı, yaratıcılık ve şehirsel politikalar, yaratıcılık ve şehirsel mekandaki gelişmeler, yaratıcı kent tanımı ve özellikleri, yaratıcı kent örnekleri ve özellikleri, global ve bölgesel ölçekte kentsel rekabet unsurları, yaratıcı sınıfın kentsel işgücü yapısı içerisindeki rolü, yaratıcı kümelerin kentsel mekan içerisindeki rolü