Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 418 Planlamaya Katılım Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Katılım ve demokrasi ile ilgili kuramlar. Temsil etme ve kamu yararı kavramları. Karar verme süreçleri ve ortamları. Katılım ile ilgili temel sorunlar. Planlamaya katılım modelleri. Planlamaya katılım teknikleri. Örnek olaylar ve planlamaya katılım ile ilgili uygulama sorunlarının değerlendirilmesi.