Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 417E Kentsel Gelişme Süreci İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kentsel alanların gelişmesinde yatırımcı ve geliştiricilerin rolleri. Gayrimenkul geliştirmenin farklı aşamaları ve rol alan aktörler. Örnekler üzerinden Kentsel gelişme yatırımlarında planlama kararları ve tasarımın etkisinin analizi. Kentsel alanların geliştirilmesi ile ilgili alternatif geliştirme biçimlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.