Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 412E Şehir Planlamada Afet Zararlarını Azaltma İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu ders kapsamında afetlere yönelik temel kavramlar, yerleşmeleri etkileyen doğal afetlerin türleri, bu afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik planlama stratejileri ve zarar azaltmaya yönelik yasal ve yönetsel araçlar ele alınmakta ve zarar azaltma ile sürdürülebilir şehir planlamanın nasıl bütünleştirilebileceği ve dayanıklı kentsel yerleşmelerin nasıl geliştirilebileceği tartışılmaktadır.