Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 376E Karayolu Mühendisliği ve Tasarıımı İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Karayolu geometrisi tasarımı özelinde uygulama projesi ve öncesinde bilinmesi gereken konuları içeren ders kapsamında aşağıda sıralanan konular işlenmektedir: • Ulaştırma ve Karayolu Elemanları ile İlgili Temel Kavramlar • Yol Kullanıcılarının Özellikleri; • Karayolu Trafiğinin Genel Özellikleri; • Karayolu Geometrik Standartları; • Kapasite, Proje Trafiği ve Yol Boyutlandırma; • Yatay Geometri Tasarımı (Geçki, Yatay Kurblar, Plan); • Düşey Geometri Tasarımı (Boykesit, Düşey Kurblar); • Enkesit Özellikleri; • Kentiçi Yollar ve Eşdüzey Kavşak Tasarımı; • Toplu Ulaştırmanın Temelleri; • Toplu Ulaştırma Tasarımı ve Yönetimi; • Trafik Benzetiminin Temelleri.