Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 366E Çevre Sorunlarına Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş; sosyo-ekonomik çevre; madde döngüleri; arazi kullanımı & entegre havza yönetimi; çevresel felaketler; hava kirliliği ve küresel ısınma; su temini, kirlenmesi ve kontrolü; atıksu arıtımı; sulama suyu ve yeniden kullanım; katı atıklar, maddelerin geri dönüşümü, yenilenebilir enerji; güncel küresel çevre problemlerine ilişkin örnekler üzerinde grup halinde öğrenci sunuşları