Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 357E Büyük Ölçekli Kent Projeleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Büyük ölçekli projelerin (altyapı, ulaştırma, teknoloji, afet vs.) oluşum ve uygulanmasında kentlere sosyal, teknolojik, politik, ekonomik ve kültürel etkisi, Bu çerçevede ulusal ve uluslararası proje uygulamaları, bu projelerin kent dokusuna ve yerel ve bölgesel yapılanmaya farklı ölçeklerde etkileri.