Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 349E Kent Ekonomik Coğrafyası İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ekonomik işlevlerin kent mekanı içindeki yerseçimi ve dağılım eğilimleri. Ekonomik aktivitelerin kent mekanı içinde heterojen dağılım düzeni sergilemesinde temel rol oynayan unsurlar ve coğrafyanın rolü. Ekonomik aktivitelerin kent bütünü içinde belirli mekanlarda yoğunlaşmasına neden olan çekici güçler. Ekonomik aktivitelerin mekansal dağılım düzenine bağlı olarak kent coğrafyası içinde oluşturdukları arazi kullanışı yapıları. Kent ekonomik coğrafyasında değişen yaklaşımlar. Yeni kent ekonomileri.