Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 348E Kentsel Ekoloji İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ekoloji, Ekosistemler ve Yerleşimler, Hidrolojik, biyokimyasal, atmosferik süreçler, Kentsel ekosistemler; Kentsel ekolojinin kuramsal temelleri; kentleşme dinamikleri ve ekosistemlerle etkileşimi, Doğal çevreyi korumayı temel alan planlama yaklaşımları; Doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirlik, Ekosistemlerin sürdürülmesi için yeni yaklaşımlar.