Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 346E Şehir Sistemlerinin Transformasyonu İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin ulaşım, arazi kullanımı ve sosyal tesis sistemleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. Şehirlerin ulaşım ve iletişim sistemlerindeki gelişmelerin sonucunda çok merkezli olarak gelişmesi. Çok merkezli şehirlerde arazi değerlerinin desantralizasyonu. Yeni yerleşmeler olarak teknoparklar. Şehir sistemlerinin transformasyonunun yabancı ülkelerden ve ülkemizden çeşitli örnekler vererek açıklanması ve şehirlerimizin fonksiyonel ve kimlikli olarak gelişmesi için öneriler.