Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 342 Şehir Yenileme Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Şehirsel yenileme, tanımlar, kavramlar. Şehirsel gelişim ve sonuçları. Şehirsel gelişme stratejisi. Şehirsel büyüme, yer seçimi kararları ve fonksiyonel değişimler. Köhneme, köhneme süreci ve köhneme bölgelerinin yeri. Yenileme türleri, yenileme bölgeleri. Şehir yenilemenin ekonomik boyutları. Şehir yenilemenin sosyal boyutları. Yasal ve yönetimsel açılardan şehir yenileme. Şehir yenilemede uygulama sorunları. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehir yenileme.