Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 339 Yerleşme Alanı Seç İklim Etkil Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yerleşim analizi ve yer seçimi.Güneşin gökyüzündeki pozisyonu enlem topoğrafya ve atmosferik koşullar. Doğal ve insan yapısı çevrenin yarattığı gölgenin belirlenmesi. Yerleşim yeri belirleme kriterleri. Güneş girişini sağlamak için tasarım stratejileri. Farklı iklim bölgelerinde bina tipolojileri. Farklı iklim bölgelerinde yerleşim karakteristikleri