Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 338 Planlamada Kantitatif Yöntemler Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sistematik bir biçimde problemleri kurgulama, bu problemlere farklı açıdan bakış açısı sağlama, problemler arasındaki ilişki veya ilişkileri tanımlama, bu problemlerin çözümüne katkı sağlamak üzere matematiksel modellerin karar verme aşamasında bir araç olarak kullanılması