Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 334E Doğal Tehditler ve Şehirlerin Güvenliği İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Doğal tehditlere karşı şehirlerin güvenliği, jeolojik, hidrolojik, atmosferik ve biyolojik natech ve teknolojik tehditler, Bölgesel, çevresel ve şehirsel hasar görebilirlik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve idari hasar görebilirlik, Risk algılama, ekonomik kayıp tahminleri. risk değerlendirme.