Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 331 Sit Koruma Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Korunacak değerlerin ve koruma kavramının tanımlanması. Korumayı gerektiren nedenler, korumaya karşı görüşler. Koruma eylemleri türler. Koruma ve sit koruma anlayışının gelişimi, teorik temelleri. Türkiye'de sit koruma ve planlama konusunda uygulanan sistem. Planlama süreci, yasal sistem, yönetimsel durum, mali olanaklar, halkın katılımı. Sit koruma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Doğal, arkeolojik, tarihsel, kentsel sit alanlarında koruma ve planlama yöntemi. Yeniden işlevlendirme ve koruma. Tarihi çevrede yeni yapı uygulamaları. Koruma ve turizm. Uluslararası sit koruma örneklerinin değerlendirilmesi.