Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 326E Yeni Şehirlerde Planlama İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kentsel alalnarda, aşırı büyümenin kent yapısında çıkardığı sorunlara çözüm üretmek üzere geliştirilen Bahçe Şehir kavramının tanıtılması. Yeni şehirlerdcen örnekler. Yerel ve merkezi yönetimlerin konu ile ilgili politikaları. Bölgesel ölçekte yaklaşımlar