Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 323 Şehirsel Tasarım Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Değişik dönemlerde, toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel yapıları ile mekansal düzen ilişkilerini tanımlamak Şehirsel dokuyu oluşturan ögeleri kuramları, Şehirsel mekan, insan davranışları arasındaki ilişkileri tanımlamak Sezgisel, duyusal ve duygusal değerlendirme sistemlerini tanımlamak Görsel algılama, kavrama ve davranış kalıpları arasında ilişkileri açıklamak Işlev, ölçü, ölçek, oran, biçimsel değerlendirmeleri tartışmak Estetik değerlendirmeler; Şehirsel mekan, pozitif ögeler, negative ögeler, dokusal, işlevsel, biçimsel özellikler arasındaki bağlantıları kurmak, Şehirsel ölçekte doku, renk, ışık, gölge, uyum, contrast, denge, simetri, asimetrik denge, aks, egemen, anıt ögelerle ilgili tasarım ilkelerini tartışmak