Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 316E Sistemler Yaklaşımı ve Planlama Yöntemleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Giriş: Sosyal ekoloji, Insan doğa etkileşimi. Planlama kavramı. Sistemler, Sistem tanımı, Sistem düşüncesi. Kavramsal ve çevrimli bir süreç olarak planlama. Mekansal planlama. Amaçların belirlenmesi. Tahmin süreci. Modeller. Modelleme teknikleri. Değerlendirme. Planlamaya sistem yaklaşımının uygulanması.