Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 315E İnsan Kültürü ve Çevre İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Doğal, toplumsal değişim ve değişimin mekana yansıması. İnsan-çevre etkileşimi, algılama,kültür konularının irdelenmesi. Doğal,sosyal ve yapılaşmış çevreden kaynaklanan kültür ögeleri.Şehirlerin ortaya çıkışı ve evrimi.Şehirsel faaliyetler, yer seçimi ve arazi kullanış ekonomisinin şehir kültürüne etkileri .Şehirsel büyümeye ekolojik yaklaşımlar. İnsan yerleşme özelliklerinin derinlemesine incelenmesi ve tasarlanması ile sürdürülebilir bir çevre kalitesi arasındaki ilişkinin irdelenmesi.