Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 252 Konut ve Yöre Planlaması Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Konut ve konut alanlarının niteliği özellikle hıla kentleşmekte olan ülkelerin gündemlerindeki temel sorunların başında gelmektedir. Yörenin özelliklerinin hassasiyetle incelenmesi ve tasarlanması sürdürülebilir bir çevre kalitesinin ön koşullarıdır. Bu dersde hem yore planlaması ve tasarımı teknikleri hem de konut sorununu çözmeye yönelik konut üretim sistemleri üzerinde yoğunlaşılacaktır.