Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 251 Şehir ve Çevre Mühendisliği Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çevre sorunlarının nedenleri ve boyutları. Planlama ile ilişkileri. Sürdürülebilir kalkınma. Su kirliliğinin esasları. Kirleticilerin etkileri. Göl/akarsu kirliliği. Su/atıksu arıtımı. Su kalite kontrolu. Standartlar ve parametreler. Hava kirliliği, kirleticiler, etkileri, hava kirliliği kontrolu. Katı atıklar, sınıfları, katı atık yönetimi. Toprak kirliliği. Radyoaktive, Gürültü, ÇED.