Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 242 Planlama Kuramı ve Teknikleri Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Planlamanın özüne ve sürecine ilişkin kuramlar, açıklayıcı ve normatif kuramlar, sosyopolitik kuramlar, karar kuramları, arazi kullanımı kuramları,1980’lerden sonra değişen mekansal paradigmalar ve kuramsal tartışmalar, planlamada yeni düşünce akımlarına dayalı yöntem tartışmaları. Planlama sürecinde tahmin, plan ve politika alternatifleri hazırlama ve plan değerlendirme yöntemleri.