Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 241 Coğrafi Bilgi SistEMLERİ & Planlama Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
CBS e Giriş ve Tanımlar. CBS in Bileşenleri ve Kullanıldığı Alanlar. Mekansal Düşünce Dili Olarak Harita. CBS Veri Yapısı ve Sistemi. CBS Veri Girişi. Veri Depolama. Veri Düzenleme ve Sorgulama. Veri Analizi ve Sorgulama. Veri Sunumu.CBS ve İlgili Teknolojiler. Şehir Planlamada CBS Uygulamaları.