Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 234 Şehir Sosyolojisi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sosyolojinin temel ilkeleri. Sosyolojinin yöntem ilkeleri ve araştırma yolları. Toplumsal küme, simgeler, toplumsallaşma. Toplumsal yapı. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik. Toplumsal kurumlar. Toplumsal değişme ve değişimin mekana yansıması. Şehir sosyolojisine giriş. Şehirin ortaya çıkması ve evrimi. Şehirlerin türleri. Şehirsel büyümeye ekolojik yaklaşım. Şehirsel büyüme kuramları. Türkiyede gecekondu olgusu. Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme. Batı ülkelerinde metropoliten kentin sosyal mekanı. Kentsel kuramda yeni gelişmeler.