Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 232 Şehir Tarihi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 3.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Şehirciliğin doğuşu. Erken dönem uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Anadolu Uygarlıkları, Orta Amerika, Meksika, Peru. Hellen şehir planlamacılığı. Yunan ve Roma uygarlıkları. Ortaçağda ticaretin doğuşu ve feodal düzen,Ortaçağ dönemi şehirleri. Ortaçağda İslam alemi ve şehirleri. Rönesans hazırlayan nedenler, Rönesans dönemi sanat anlayışı ve sanatçıların şehir planlarına katkıları, Rönesans dönemi uygulamaları. Sanayi dönemi şehirleri, değişen sosyal, ekonomik ve politik düzen ve şehir planlaması. İşçi şehirleri. Bahçe şehir anlayışı. Barok Amerika ve yeni dünya'da şehircilik hareketleri. 20 yy'in Modernist Planlama anlayışı. Şehircilikte Postmodernizm. Geleceğin şehirleri, ütopik şehirler ve tasarımcılardan Örnekler.