Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 227E Fiziksel Çevre Kontrolü İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İklimsel konfor ve bunu etkileyen iklim elemanları, iklimsel verilerin elde edilişi ve yorumlanışı, makro çevrede iklim kontrolünde etkili olan yapma çevre değişkenleri, yer seçimi, yerleşme dokusunda açık alanlara ve binalara ilişkin geometrik değişkenlerin belirlenmesi. Ses kirliliği, insan ve toplum sağlığı üzerindeki etkileri, çeşitli arazi kullanımları için gürültü düzeyi ölçüt ve limitleri, kent planlama ve yerleşme birimi tasarımında gürültü kontrolü sistem ve teknikleri ve yasal önlemler. Görsel konfor, doğal aydınlatma, bina aralıklarının belirlenmesi, yapma, aydınlatma, yapma ışık kaynakları, yol park ve bahçelerin aydınlatılması. Yangın olayı, yangın kontrolü açısından uygun bina aralıkları, kentsel ölçekte yangın donatımı. İklim ve gürültü kontrolü açısından yerseçimi uygulaması, iklim, gürültü, ışık ve yangın kontrolü açısından yer seçimi uygulaması, iklim, gürültü, ışık ve yangın kontrolü açısından yapı düzeni belirlenmesi uygulaması.