Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 224 Şehir ve Çevre Jeolojisi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yerkürenin yapısı, mineraller, kayaçlar, yapısal jeoloji, kayaçların mühendislik özellikleri, jeolojik haritalar ve kesitler, yeraltısuları, jeotermal ve maden suları, doğal afetler (deprem, kütle hareketleri), mühendislik jeolojisi (Bina, Baraj, Tünel-metro vb.), doğal yapı malzemeleri, çevre kirliliği, yer seçimi