Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 222 Şehir Ekonomisi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 2.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kentsel ekonomik faaliyetler ve yerseçimi. Ulaşım maliyetleri. Aglomerasyon ekonomileri. Arazi kullanışı ekonomisi. Arazi getirisi, kira, rant ve spekülasyon. Bölgesel ve sektörel büyümenin kentleşmeye etkileri. Yerleşme katsayısı. Ekonomik temel kavramı. Girdi-çıktı analizleri. İkili kentsel ekonomik yapılar. Kentsel istihdam yapısı ve enformel sektör.