Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 218 Proje IV-Stratejik Mekansal Planlamaya Giriş:Metodlar,Teknikler,Araçlar Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 10 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı TES 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Stratejik mekansal planlama yaklaşımına bağlı olarak: 1. Bir yerleşmenin mekansal dinamiklerinin: yerleşme sistemleri ve mekansal kademelenme, ulaşım ağ ve ilişkileri, alan kullanımları, sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerine göre ortaya konması. 2. Sektörler arası ilişkilerin ve mekansal etkilerinin belirlenmesi, sosyal-çevreselekonomik yapıyı tanımlayacak tekniklerin ve problemlerin tanımlanması. 3.Gelecek öngörülerinin tartışılmasında: toplumsal-kurumsal yapılar ile yasal çerçeve göz önünde bulundurularak stratejik karar geliştirme yöntemlerinin kullanılması.