Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 214E Coğrafya İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Doğal çevre ve onu oluşturan atmosfer, hidrosfer,litosfer ile bunların sentezinden oluşan biyosferin incelenmesi. İnsanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerinin ortaya konması. Ortam üzerinde yapmış olduğu etkilerin irdelenmesi. Bir mekansal bilim olarak Coğrafya. Nüfus ve nüfus dağılışı, göçler, ,kırsal ve kentsel yerleşmeler. Arazi kullanımı ve planlaması açısından mekanın değerlendirilmesi. Örnekler ve uygulamalar.