Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 211 Proje III Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 9.5 2 4 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı SBP 112 MIN DD
veya SBP 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.