Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 131 Şehir ve Bölge Planlamaya Giriş Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 1.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Şehir ve bölge planlamasının kavramsal açıklamaları. Çevre, insan yerleşmeleri ve şehir planlama kavramları, insan yerleşmeleri hakkında temel bilgilenme; köy, şehir, metropolis, megalopolis, yeni şehirler ve şehirsel fonksiyonlar. Şehir planlama ve takım çalışması tanımlamaları. Genel bir sistem olarak planlamanın kavramsal açıklamaları, şehir planlama süreci ve aşamaları. Sürdürülebilir şehirsel gelişme.