Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 105E DİĞER DÜNYALAR: Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyatta Toplum ve Mekan İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilimkurgu ve fantastik edebiyatın başlıca eserleri, İnsan toplulukları ve yerleşmelerinin dinamiklerinin farklı mekânsal, toplumsal ve teknolojik bağlamlarda yeri, mevcut bağlamı dışında, kuramsal düzeyde insanlık durumu, Belirli tematik alanlar çerçevesinde insan topluluklarının ve yerleşmelerinin yapısı ve düzeni, tarihsel ve güncel durumları ile alternatif gelecek senaryoları çerçevesindeki dönüşümü.