Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 103E Sürdürülebilirlikte Mesleklerin Rolü İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Mekansal planlama bağlamında sürdürülebilirlik kavramın, Küresel şehirleşme dinamikleri (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme), şehirleşmenin nedenleri, şehir ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ‘Yeşil Şehirciliğin’ rolü. Peyzaj karakteristikleri ve sürdürülebilirlikle ilişkisi. Sürdürülebilirliğe entegrasyonda mekansal planlama araçlarının etkinleştirilmesi. Çevre uyumlu mimari odaklı tasarım anlayışları ve teknolojilerinin araştırılması ışığında bina sistemlerinin ve mekan yaklaşımları. Mimarlık pratiğinin kompleks sosyal ve politik bağlamında doğa ve çevre uyumlu bina tasarım sistemlerinin ve bunlara bağlı kültürel dinamikleri. Üretim-tüketim-geri dönüşüm döngüleri; ekoloji ve derin ekoloji kavramları; tasarım ve planlama hedefinin doğal ve kültürel/yerel kaynaklarla entegrasyonu, açık uçlu tasarım. İç mekan ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramları, sürdürülebilir tasarım ve değerlendirme; geri dönüşüm ve yeniden kullanım. Sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik bağlamında endüstriyel tasarımın rolü ve kullanılabilirliği.