Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
SBP 101 Göç ve Kent Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Göç kavramı altında, iç göç, itici faktörler, çekici faktörler, göç ve ekonomi, göç ve siyaset. Bu kavramın, kent, kent yönetimi, sanayileşme, kentleşme, kentsel nüfus, adaptasyon, kentlileşme, kentlileşememe konuları ile ilişkisi, Ders kapsamında göç ve sorunlar, göç ve çözüm önerileri, sosyal politika, toplumsal yapı, toplumsal dönüşüm, kentsel dönüşüm, işsizlik, kentsel ekonomi, istihdam, kentsel yoksulluk, konut ve barınma, gecekondu, aidiyet konuları.