Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
RUS 201 Rusça III Rusca (Russian) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
A2 düzeyindeki bu derste, öğrenciler görüşlerini açıklamak ve savunmak için daha zengin bir kelime dağarcığı edinirler. Öğrenciler soyut konular hakkında konuşmayı ve deneyimlerinden örnekler vermeyi öğreneceklerdir. Bu ders kültür, moda, haberler, meslekler ve eğitim konularını kapsamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler, sıfat-fiiller(ortaçlar) gibi çeşitli karmaşık dil bilgisi yapılarını kullanabilecek, medyayı ve edebi metinleri, orijinal dilinden başka bir dile uyarlanmamış Rus kaynaklarından takip edebileceklerdir. Bu ders A2'den C1 düzeyine kadar öğrencileri kabul eder ve her düzeydeki öğrencinin becerilerini geliştirmesine ve birbirlerinin yeteneklerinden faydalanmasına izin verecek şekilde yapılandırılır.