Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
RUS 101 Rusça I Rusca (Russian) Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
A1 düzeyindeki bu derste öncelikle Rusya ve Rusça ile ilgili genel bilgiler verilir. Günümüz Rusçasında kullanılan yazı sistemlerinden standart "Kiril" alfabesi ve el yazısı öğretilir ve öğrencilerin sık kullanılan kelimeler ve kendi isimlerini kullanarak yazmaları beklenir. Dersin sonunda öğrencilerin Rusça olarak kendilerinden ve ailelerinden bahsedebilmeleri, yaşadıkları evi tarif edebilmeleri ve yiyecek siparişi verebilmeleri hedeflenir. En önemlisi, öğrenciler etkili bir iletişim için sorular sorabilir, bir konuşmayı sürdürebilecek ve Rusça dilini aktif olarak kullanabileceklerdir.