Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
RES 102 Bilgisayar Destekli Teknik Resim Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 4 1 3 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.